BỘ LỌC CHO CÁC MODEL XE ĐÀO KOBELCO

Ngày đăng: 25/03/2022

BỘ LỌC CHO CÁC MODEL XE ĐÀO KOBELCO

Bộ lọc (...): Lọc nhớt, Lọc nhiên liệu, Lọc tách nước, Lọc thủy lực, Lọc gió trong, Lọc gió ngoài.

Bộ lọc SK200-6: P502008, P552561, P550391, P551210, P821883, P821908.

Bộ lọc SK200-8: P502364, P502466, P502463, P502619, P821963, P821938.

Bộ lọc SK200/250-10: P502364, P502466, YN21P01157R100J1L (P502653), P502636, P821963, P821938

Bộ lọc SK250-8/SK260-8: P502364, P502466, P502423, P502619, P811312, P532503.

Bộ lọc SK350-6/SK330-6: P552562, P550932, P550391, P551210, P124046, P182070.

Bộ lọc SK330-8/SK350-8: P502364, P502466, P502463, P502619, P811312, P532503.

Bộ lọc SK450-8/SK480-8: P502390, P550379, P550105, P502463, P502619, P836913, P812559.