Giỏ hàng

Dầu động cơ API

CHỌN DẦU VỚI CẤP TÍNH NĂNG API PHÙ HỢP CHO ĐỘNG CƠ.

Có hai điều bạn cần biết khi lựa chọn dầu phù hợp cho xe

 

1) độ nhớt

2) tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất.

Các sản phẩm trên trang này đều đáp ứng Cấp tính năng API và có độ nhớt phù hợp. 

 

Tham khảo sổ tay kỹ thuật để tìm sản phẩm thích hợp cho xe của bạn