BẢY XU HƯỚNG HÀNG ĐẦU ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI CỦA NGÀNH KHAI THÁC

Ngày đăng: 12/01/2024

Lĩnh vực khai thác không ngừng phát triển và thích ứng với các công nghệ mới và kỳ vọng của xã hội. Khi chúng ta kết thúc năm 2023 và bước vào năm 2024, một số xu hướng đã xuất hiện sẽ định hình tương lai của ngành – từ sự gia tăng của năng lượng tái tạo đến việc sử dụng ngày càng nhiều tự động hóa và số hóa. Để duy trì tính cạnh tranh, các công ty khai thác phải đi trước xu hướng.

Dưới đây là bảy xu hướng dự kiến định hình ngành khai thác trong năm 2024:

Thăm dò các mỏ tài nguyên mới

Vì nguồn tài nguyên sẽ cạn kiệt nên các mỏ mới (và cơ hội) cần được thành lập để duy trì một ngành công nghiệp ổn định. Khi nhu cầu về kim loại và khoáng sản tiếp tục tăng, các công ty khai thác mỏ đang phải tìm thêm các khu vực khai thác mới.

Kim loại xanh: Thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng

Để theo kịp nhu cầu ngày càng tăng, tốc độ khai thác các khoáng sản quan trọng đang được tăng cường. Các công ty khai thác mỏ đang tìm cách tối ưu hóa cách thực hiện các hoạt động này – đảm bảo hiệu quả của các nhà máy và hoạt động khai thác hiện có.

Một báo cáo của Forbes cho biết điều dường như là trọng tâm của thị trường đồng và nhôm là động thái toàn cầu hướng tới năng lượng xanh và điện khí hóa, với nhiều cơ quan chính phủ đặt ra các mục tiêu tích cực cho việc chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch.

Xử lý nhiều vật liệu tái chế hơn

Ngành khai thác mỏ có thể sẽ tăng cường nỗ lực tái chế để tăng sản lượng phù hợp với nỗ lực của nền kinh tế tuần hoàn.

Để đáp ứng những thách thức về nguồn cung trong khi vẫn tôn trọng các mục tiêu phát triển lâu dài được Liên Hợp Quốc thông qua, điều quan trọng là phải cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên - sử dụng nguồn tài nguyên hạn chế của trái đất một cách bền vững, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường - từ đó mang lại giá trị lớn hơn với ít đầu vào hơn.

Xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt

Đảm bảo khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng là điều mà các công ty khai thác mỏ đang ngày càng quan tâm. Một cách quan trọng để thực hiện điều này là thông qua AI và máy tính – tăng cường triển khai đồng nghĩa với việc phân tích rủi ro có thể được thực hiện ở mọi cấp độ của chuỗi cung ứng và lập kế hoạch chiến lược đảm bảo phòng bệnh hơn chữa bệnh.

AI và máy tính

Một báo cáo của McKinsey ước tính rằng đến năm 2035, thời đại khai thác thông minh đạt được thông qua khai thác tự động bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu và công nghệ kỹ thuật số như AI sẽ tiết kiệm từ 290 tỷ USD đến 390 tỷ USD hàng năm cho các nhà khai thác nguyên liệu khoáng sản.

Hòa nhập và đa dạng hơn

Một sự tập trung đổi mới vào phúc lợi của nhân viên. Một nơi làm việc an toàn về mặt văn hóa sẽ tạo ra một môi trường nơi mọi người được tôn trọng, hỗ trợ, giữ an toàn và được lắng nghe - bất kể bản sắc văn hóa của họ là gì.

ESG và tính bền vững

Là một ngành sử dụng nhiều năng lượng, các công ty khai thác mỏ đang khám phá các phương pháp tiếp cận mới, chẳng hạn như sử dụng nhiên liệu thay thế, điện khí hóa tài sản, giảm tiêu thụ nguyên liệu và tạo ra chất thải. Các giải pháp như vậy cho phép các đơn vị khai thác mỏ đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế đang phát triển và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường.

Trong tương lai, sự gia tăng phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường hoạt động mua bán và sáp nhập, tăng cường triển khai thiết bị tự hành và tăng cường hoạt động xây dựng sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường. Các yếu tố có thể cản trở sự phát triển của phân khúc khai thác trong tương lai bao gồm tai nạn khai thác, thiếu lực lượng lao động có tay nghề cao và thiếu nguồn thay thế để phát điện.