Hướng dẫn cách mua phụ tùng bảo dưỡng, sửa chữa thay thế cho xe máy công trình?

Ngày đăng: 26/09/2021

Trả lời: Khách hàng cần xác định đúng loại model xe, đời xe, đa số các loại phụ tùng đều có loại  "Mã Phụ Tùng" , bạn cần dựa vào "Mã Phụ Tùng" này để xác định đúng loại cần mua. Ngoài ra, còn có loại phụ tùng cần cấp chính xác thông số (chiều dài, đường kính, chiều rộng,..) để xác định đúng loại cần mua.