BỘ LỌC CHO CÁC MODEL XE ĐÀO HITACHI

Ngày đăng: 25/03/2022
  • Bộ lọc ZX120, ZX135US : P780385, P550057, P550596, P828889, P176885.
  • Bộ lọc ZX160W: P550596, P550057, P550596, P821963, P821938.

Bộ lọc (...): Lọc nhớt, Lọc nhiên liệu, Lọc tách nước, Lọc thủy lực, Lọc gió trong, Lọc gió ngoài.

  • Bộ lọc ZX200-1: P550596, P552564, P550391, P502270, P821963, P821938.
  • Bộ lọc ZX200-3: P551670, P502423, P502422, P502441, P821963, P821938.
  • Bộ lọc ZX300-1: P550596, P557440, P550391, P502270, P537877, P537876.
  • Bộ lọc ZX330/350-3: P550596, P552564, P502422, P502441, P537877, P537876.
  • Bộ lọc ZX330-5: P550777, P557440, P550391, P550702, P124047, P181082.
  • Bộ lọc ZX470-3/-5: P550596, P552564, P502422, P762921, P127309, P127308.
  • Bộ lọc ZX650-1: P550596, P557440, P550391, P762921, P777869, P812559.
  • Bộ lọc ZX650-3: P550596, P502422, P502423, P752921, P127309, P127308.